Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dự phóng hệ BNB Chain (BSC) 2022 - Chuẩn bị trở mình sau cơn bão hòa

Từ nửa năm 2021 đến nay, BNB Chain đang trải giai đoạn khó khăn hơn bao giờ hết khi TVL trong hệ liên tục đi ngang và giảm. Liệu BNB Chain sẽ làm gì để vực dậy cả hệ sinh thái? Ở góc độ người dùng, chúng ta cần chuẩn bị những gì? Tìm hiểu tại đây!
Amber avatar
vidang
13 min read
Published Mar 21 2022
Updated Jul 12 2023
Amber media