Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

SegWit là gì? Cách hoạt động của Segwit trong Blockchain

SegWit là gì? SegWit hoạt động như thế nào trong các Blockchain? Ưu nhược điểm của quá trình SegWit là gì? Tìm hiểu tại đây!!!
Amber avatar
vinhvo
Published Nov 03 2021
Updated Oct 19 2022
6 min read
Amber media

Related Posts