Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thị trường lại đổ về SHIB Token, Hệ sinh thái Web 3.0 bùng nổ

Tổng hợp thị trường qua các infographic tuần 48: hệ sinh thái Web 3 bùng nổ, hệ Terra với số lượng lớn dự án NFT, mọi sự chú ý của thị trường lại dồn về SHIB Token
Amber avatar
hieunguyen
8 min read
Published Dec 06 2021
Updated Oct 12 2023
Amber media