Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Terra (LUNA) đã từng bước "go to the moon" như thế nào?

Lý do tại sao mình nghĩ LUNA có một nỗ lực nghiêm túc trong việc đưa nó to the moon? Cùng tìm hiểu thông qua bài viết này!
Published Mar 20 2021
Updated May 08 2023
20 min read
Amber media