Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Các hệ sinh thái tăng trưởng nhanh, thị trường NFT vô cùng sôi động

Các infographic trong tuần qua cho thấy sự tăng trưởng nhanh của các hệ sinh thái và thị trường NFT vô cùng sôi động. Chi tiết tại đây!
Amber avatar
hieunguyen
7 min read
Published Sep 05 2021
Updated Oct 16 2023
Amber media