Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TVL hệ sinh thái Near tiếp tục tăng mạnh, chuẩn bị đạt mốc 100 triệu đô

Nổi bật trong hệ NEAR tuần qua: TVL Ref Finance đạt 68 triệu đô, TVL toàn hệ Near đạt 86 triệu đô, volume giao dịch NEAR đạt ATH.
Amber avatar
hieunguyen
Published Sep 14 2021
Updated Aug 11 2022
8 min read
Amber media

Related Posts