Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TVL Milkomeda đạt 100 triệu đô trong 2 ngày - Điểm sáng cho Layer 2 trên Cardano

Trong đầu năm 2022, Cardano có một sự chuyển mình đáng kể. Khi có hơn 800 dự án và những giải pháp Layer-2 đang được xây dựng. Cùng tìm hiểu tin tức mới nhất về Cardano qua bài viết dưới đây.
Amber avatar
chungnguyen
9 min read
Published Apr 07 2022
Updated May 30 2023
Amber media