Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vì sao Anchor Protocol liên tục tăng trưởng mạnh, nhưng Mirror thì không?

Bài viết phân tích lý do vì sao trong khi Anchor Protocol tăng trưởng mạnh như vậy, nhưng Mirror Protocol thì lại dần đi xuống trong thời gian vừa qua.
Amber avatar
Khang Kỳ
9 min read
Published Mar 07 2022
Updated May 30 2023
Amber media