Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

What is Binance USD (BUSD)? All about BUSD

BUSD is one of the core products in the Binance ecosystem. It is in the top 3 stablecoins in the nascent crypto market.
Amber avatar
trangtran.c98
5 min read
Published May 20 2022
Updated Jan 08 2024
Amber media