Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

ZeroLiquid là gì? Giao thức với các khoản vay 'tự thanh toán'

ZeroLiquid là giao thức cho vay DeFi thuộc mảng LSD đầu tiên cung cấp tính năng khoản vay tự thanh toán, không rủi ro thanh lý. Cùng tìm hiểu về các đặc điểm và tiềm năng của dự án tại đây!
Amber avatar
linhnt
7 min read
Published Jun 11 2023
Updated Jul 18 2023
Amber media