thumbnail
Lybra là giao thức DeFi hỗ trợ mint stablecoin interest-bearing eUSD. Với cam kết mang lại lợi nhuận cao nhưng vẫn an toàn cho người dùng, liệu Lybra có làm được như tuyên bố? Cùng tìm hiểu ngay!

Lybra là gì?

Lybra là giao thức thuộc mảnh ghép Liquid Staking Derivative (LSD), được kỳ vọng sẽ gia tăng tính linh hoạt cho các loại tài sản trên Ethereum, đồng thời thúc đẩy lợi nhuận cho người dùng bằng cách phát triển interest-bearing stablecoin eUSD. 

Interest-bearing stablecoin là các sản phẩm stablecoin có thể tự sinh lãi khi được người dùng nắm giữ. 

website lybra
Website Lybra: https://lybra.finance

Sản phẩm của Lybra

Sản phẩm chính của Lybra là eUSD.

eUSD là token thuộc chuẩn ERC-20 được hỗ trợ bởi Ethereum và được neo (peg) theo tỷ lệ 1:1 với đồng USD. eUSD được kỳ vọng có thể hoạt động ổn định và tạo ra thu nhập cho người nắm giữ. Cụ thể:

 • Tính ổn định: Nhờ sự kết hợp giữa thế chấp vượt mức (overcollateralization), cơ chế thanh lý (liquidation mechanism) và chênh lệch giá (arbitrage) đã đảm bảo giá trị eUSD ổn định theo tỷ lệ 1:1 với USD.

Đọc thêm: Lending là gì? Bật mí về Lending Coin Trong Crypto (Mới)

 • Khả năng tạo ra thu nhập: Thông qua Lybra, người dùng có thể stake stETH (tài sản thế chấp trong giao thức) hoặc giao dịch từ các stablecoin khác như USDC/USDT/DAI để mint eUSD với lãi suất vay 0%.

Theo đó, một phần thu nhập tăng thêm của tài sản thế chấp như stETH…sẽ được chuyển đổi thành eUSD dựa trên giá trị USD của ETH tại thời điểm đó. Nhờ vậy, eUSD có thể tạo ra thu nhập cho người dùng với APY khoảng 8%. 

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể sử dụng eUSD để tham gia vào các hoạt động khác nhau trong không gian DeFi. 

Ví dụ: 

Giả sử năm 2023: 

Alice stake 135 stETH vào Lybra và mint 80 eUSD 

Bob stake 15 stETH vào Lybra và mint 7 eUSD

Tổng eUSD hiện tại trong Lybra: 80 eUSD + 7 eUSD = 87 eUSD

Tổng tài sản thế chấp hiện tại: 135 stETH + 15 stETH = $150 stETH

Sau 1 năm: 

Thu nhập tăng thêm từ tài sản thế chấp trong Lybra: 150 stETH * 5% = 7.5 stETH

Phí dịch vụ lưu thông eUSD: 87 eUSD * 1,5% = 1.3 eUSD

Lợi nhuận eUSD sinh ra sau 1 năm: 7.5 eUSD - 1.3 eUSD = 6.2 eUSD.

Như vậy, sau 1 năm, nếu Alice hoặc Bob vẫn nắm giữ lượng eUSD đã mint, họ sẽ được nhận thêm 6.2 eUSD vì eUSD là tài sản tự sinh lãi.

Cơ chế hoạt động của Lybra

Lybra có ba tính năng chính: Mint, Rigid Redeem và Liquidation.

Mint

Người dùng có thể mint eUSD bằng việc gửi ETH hoặc stETH vào giao thức Lybra, để hưởng khoản thu nhập thụ động được tạo ra từ eUSD hoặc tham gia vào các hoạt động khác như staking, farming…

tinh nang mint
Tính năng Mint

Lybra không đặt giới hạn thời gian hoàn trả eUSD cho người dùng miễn là tỷ lệ tài sản thế chấp được duy trì ở mức tối thiểu là 150%. Hiện tại, Lybra chỉ hỗ trợ ETH và stETH làm tài sản thế chấp.

Tỷ lệ tài sản thế chấp là tỷ lệ giữa tài sản mà người vay phải cung cấp để vay tiền với giá trị tài sản hiện tại.

Ví dụ: Giả sử, 1 ETH = 2,000 USD, nếu người dùng muốn mint 10,000 eUSD thì người dùng cần thế chấp tối thiểu 10,000*150% = 15,000 USD, tức 7.5 ETH.

Lybra khuyến khích tỷ lệ 200% để đảm bảo an toàn và tránh rủi ro thanh lý cho tài sản của người dùng.

Rigid Redeem

Rigid Redeem là tính năng cho phép người dùng đổi eUSD thành ETH với tỷ lệ giá trị 1 eUSD = 1 USD của ETH. Nói cách khác, với n giá trị eUSD, người dùng sẽ nhận được số ETH với giá trị tương đương. 

Có hai vai trò chính: 

 • Redeemer: là người có nhu cầu redeem ETH. Khi là redeemer, người dùng cần trả khoản phí cho Redemption Provider. 
 • Redemption Provider (RP): là người cung cấp ETH để người dùng có thể redeem. Cụ thể, các minter trong giao thức được khuyến khích để trở thành Redemption Provider bằng lợi nhuận tăng thêm từ LBR token và các ưu đãi như token airdrop, phí dịch vụ… 

Ví dụ: 

Giả sử 1 ETH = 1,500 eUSD. 

Alice là Redeemer, Alice có khoảng 1,500 eUSD. 

Bob là RP và Bob nắm giữ 3 ETH

Alice có nhu cầu redeem 1 ETH và sử dụng tính năng redeem của Lybra. Khi redeem, Alice sẽ bị trừ 0,05 ETH (tương đương 0,5% phí redeem): 

Alice nhận được: 1 - 0,005 = 0,995 ETH. 

Tổng tài sản của Bob: 3 + 0,005 = 3,005 ETH.

Earn 

tinh nang earn
Tính năng Earn

Tính năng Earn cho phép người dùng gia tăng thu nhập khi nắm giữ esLBR. Người nắm giữ esLBR nhận được phần trăm lợi nhuận khác nhau tùy thuộc vào thời gian khoá token.

esLBR là governance token của Lybra được stake từ utility token LBR.

Đọc thêm: Chức năng quản trị của Token: Điểm sáng của DeFi hay là chiếc mặt nạ?

esLBR được phân bổ thông qua các pool với tỷ lệ:

 • eUSD Loan Pool: 78%
 • LBR/ETH Uniswap V2 LP Pool: 15%
 • eUSD/USDC Curve LP Pool: 7%

Trong đó, pool eUSD Loan cho phép người dùng nhận phần lợi nhuận tỷ lệ thuận với tổng số lượng eUSD đã mint trong Lybra. 

Ví dụ: Alice đã mint 1,000 eUSD tương đương 1% eUSD trong giao thức, Alice sẽ nhận lại được 1% esLBR hiện có trong pool.

Liquidation

Khi tài sản thế chấp của Minter giảm dưới mức 150%, tài sản của họ sẽ bị thanh lý (liquidation) để đảm bảo giá trị của eUSD. 

Các vai trò trong tính năng thanh lý như sau: 

 • Liquidated user (Người bị thanh lý): Các minter sẽ bị thanh lý khi tỷ lệ tài sản thế chấp của họ giảm dưới mức 150%.
 • Liquidator (người thanh lý): Sử dụng eUSD của mình để thanh toán khoản vay của minter và nhận phần thưởng thanh lý. Đổi lại, liquidator sẽ nhận được tài sản thế chấp trị giá 109% giá trị của phần eUSD đã trả.
  Để trở thành liquidator, người dùng chỉ cần kích hoạt tính năng liquidator feature trong Lybra.
 • Keeper (người nắm giữ): bên thứ ba giám sát hoạt động thanh lý giữa liquidator và minter (bị thanh lý), đồng thời nhận được ít nhất 0,5% giá trị tài sản eUSD bị thanh lý.

Token Lybra là gì?

Lybra có 2 token là LBR (utility) và esLBR (governance).

Token Key Metric

 • Token name: Lybra
 • Ticker: LBR
 • Blockchain: Ethereum 
 • Token contract: 0xc98835e792553e505ae46e73a6fd27a23985acca
 • Token Type: Utility
 • Token Supply: 100,000,000 LBR
 • Circulating Supply: Cập nhật…!

Bên cạnh đó, người dùng có thể nhận được esLBR token nhờ ký quỹ LBR token (redeem esLBR --> LBR trả dần trong 30 ngày).

Token Use Cases

Utility LBR token được dùng để: 

 • Giao dịch và cung cấp thanh khoản.
 • Làm phí và phần thưởng cho các dự án đối tác cũng như người dùng.
 • Chia sẻ doanh thu và cơ hội nhận thêm lợi nhuận từ kho bạc (treasury).

esLBR token được sử dụng để:

 • Bỏ phiếu vào quyền quản trị DAO.
 • Dùng để làm rewards.

Token Allocation

LBR token được phân bổ theo bảng sau:

phan bo lbr token
Phân bổ LBR Token

Token Release Schedule

Cập nhật…!

Token Sale

Cập nhật…!

Roadmap 

Q1 2023

 • Phát triển cộng đồng
 • Xây dựng các nền tảng mạng xã hội và kết nối với các “whale lớn” trong thị trường
 • Testnet trên zkSync 
 • Kiểm toán

Q2 2023

 • LBR Public Sale
 • Ra mắt trên Ethereum
 • Hợp tác với công ty kiểm toán uy tín

Q3 2023

 • Multi-sig Safe
 • Ra mắt trên Arbitrum
 • Lending Protocols
 • Omnichain
 • Phát triển các chiến lược DeFi
 • Phát triển thêm các tính năng theo yêu cầu của cộng đồng Lybra DAO.

Đội ngũ dự án

Lybra không công bố thông tin đội ngũ dự án. 

Đối tác dự án

Dự án chưa công bố các đối tác. 

Dự án tương tự

Các dự án tương tự Lybra như: 

 • FlashStake: Dự án sử dụng token unshETH như một token LSD của ETH, hoạt động omnichain trên Ethereum, Arbitrum và BNB Chain.
 • unshETH: Nền tảng tổng hợp các token LSD trên Ethereum.
icon
iconicon
Comment

You need toorto comment