Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Đề xuất mới của Optimism tiếp tục khuấy động Layer 2

Sau sự kiện Retroactive của Optimism, mạng lưới này đã trở nên sôi động hơn. Ngoài ra, điều này cũng gây tác động tích cực lên khả năng thu hút người dùng của Layer 2 trên Ethereum nói chung. Vậy tình hình hiện tại của các hệ sinh thái này ra sao? Cùng Coin98 cập nhật trong số Panorama ngày hôm nay.
Amber avatar
ducdinh
10 min read
Published Jun 07 2022
Updated Feb 26 2023
Amber media