Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

So sánh DeFi trên Binance Smart Chain (BSC) & Ethereum

Các dự án thuộc 5 lĩnh vực trên Binance Smart Chain, bao gồm: DEX, Lending & Borrowing, Yield Optimization, NFTs và lĩnh vực khác.
Published Mar 15 2021
Updated Apr 08 2023
20 min read
Amber media