Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Trò chuyện cùng các founder Web3: Xu hướng DeFi tiếp theo là gì?

Cuộc trò chuyện giữa các founder của các startup trong thế giới crypto về Web3, họ cũng chia sẻ về hiểu biết, dự đoán về thị trường còn non trẻ này.
Amber avatar
LilYang
10 min read
Published Apr 19 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media