Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

GameFi tiếp tục là mảng tăng trưởng mạnh nhất của Binance Smart Chain

Nổi bật trên hệ BSC tuần qua: MVB III thu hút nhiều dự án, mảng NFT được đẩy mạnh, GameFi trên Binance Smart Chain tăng trưởng mạnh.
Amber avatar
Jack Vĩ
13 min read
Published Sep 12 2021
Updated Jul 09 2023
Amber media