Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cả hệ NEAR phá ATH - Hệ sinh thái đã sẵn sàng cất cánh?

Trong tuần qua, tất cả token hệ Near break ATH, TVL hệ Near cũng đạt ATH. Đây có phải dấu hiệu cho thấy hệ sinh thái này đã sẵn sàng cất cánh?
Amber avatar
hieunguyen
10 min read
Published Oct 25 2021
Updated Jan 22 2024
Amber media