Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hơn 450 triệu đô cho các thương vụ gọi vốn được công bố trong tuần

Các infographic nổi bật trong tuần: Hơn 450 triệu cho các thương vụ gọi vốn Crypto, Cardano nâng cấp mạng lưới thành công.
Amber avatar
hieunguyen
6 min read
Published Sep 18 2021
Updated Oct 03 2023
Amber media