Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kevin O’Leary của Shark Tank Mỹ: “NFT sẽ còn lớn hơn cả Bitcoin”

Trong những năm gần đây, Kevin O’Leary - người dẫn chương trình Shark Tank Mỹ nổi tiếng đã chuyển từ hoài nghi sang đam mê tiền điện tử (crypto) và trở thành người ủng hộ tích cực. Ông đầu tư vào nhiều dự án trong không gian này và là người phát ngôn được trả phí cho sàn giao dịch FTX.
Amber avatar
writer.c98
13 min read
Published Feb 14 2022
Updated Sep 25 2023
Amber media