Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Kiếm tiền mùa downtrend: Thoát LUNA, nhưng chết dưới tay UST

Mùa downtrend chăm làm retro, chạy node, gọi là “thả con săn sắt bắt con cá rô”. Đây cũng là mùa để học hỏi thêm kiến thức và sống thực tế hơn.
Amber avatar
writer.c98
10 min read
Published Jul 02 2022
Updated Oct 19 2022
Amber media