Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Layer 2 trên Ethereum tăng trưởng tích cực, UniSwap sẽ mở NFT Marketplace?

Nổi bật trong hệ Ethereum tuần qua: Layer 2 tiếp tục tăng trưởng tích cực, UniSwap sẽ khảo sát về việc có nên mở NFT Marketplace.
Amber avatar
vinhvo
5 min read
Published Sep 20 2021
Updated Nov 27 2023
Amber media