Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

REF Finance $REF token sale, Bridge BSC-NEAR, SOL-NEAR

Hiện NEAR đã bắt tay vào phát triển cầu nối với BSC tạo bridge NEAR-BSC, đồng thời lên kế hoạch triển khai bridge NEAR-SOL. Chi tiết tại đây!
Published Jul 22 2021
Updated Sep 26 2023
6 min read
Amber media