Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Otherside Metaverse khiến Ethereum tắc nghẽn, hiệu ứng Terra lên Ethereum

Tuần 19 chứng kiến sự tắc nghẽn nghiêm trọng của Ethereum khi ra mắt sự kiện Otherside Metaverse và hiệu ứng của Terra lên hệ sinh thái Ethereum
Amber avatar
vinhvo
7 min read
Published May 16 2022
Updated Jun 02 2023
Amber media