Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Polygon “All-in” Zk Rollup, NFT & GameFi phát triển mạnh trên Polygon

Thông qua những động thái của mình, có thể thấy Polygon đang all in vào Zk Rollup và các dự án thuộc nhóm NFT, GameFi cũng đang phát triển mạnh trên Polygon. Vậy đó là những động thái gì? Tìm hiểu tại đây!
Amber avatar
vinhvo
Published Dec 28 2021
Updated Aug 11 2022
8 min read
Amber media

Related Posts