Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Symbiosis (SIS) là gì? Toàn tập về tiền điện tử SIS Token

Là một decentralized multi-chain liquidity protocol, Symbiosis có nhiệm vụ tổng hợp thanh khoản tên tất cả các EVM (Ethereum, BNB Chain, Avalanche, Fantom,…) và các blockchain không tương thích EVM (Terra, Solana). Vậy Symbiosis này có gì khác biệt? Tìm hiểu thêm về SIS token của dự án tại đây!
Amber avatar
longdinh
Published Mar 12 2022
Updated Sep 12 2023
6 min read
Amber media

Related Posts