Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Vì sao mình chọn Cosmos trong đợt điều chỉnh này?

Thị trường điều chỉnh là thời gian tốt để mình đọc và nghiên cứu để tìm ra những dự án đang bị định giá thấp, hoặc có tiềm năng lớn trong tương lai. Vậy mình đã tìm được gì trong khoảng 80 ngày BTC chia đôi từ đỉnh?
Amber avatar
Khang Kỳ
11 min read
Published Jan 27 2022
Updated Jul 11 2023
Amber media