Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Xu hướng mã hoá tài sản thực RWAs

RWAs (Real World Assets) có vẻ là một trong những xu hướng phát triển chính của thị trường sắp tới khi đầu tháng 3/2023, Amazon thông báo phát hành NFTs gắn liền với Real World Assets (RWAs). Ở dự án MakerDAO, doanh thu từ RWAs cũng chiếm 56.7%. 
Amber avatar
thanhuyen.c98
7 min read
Published Mar 18 2023
Updated Mar 24 2023
Amber media