Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hướng dẫn chuyển đổi ETH từ Ethereum sang Optimism

Hướng dẫn chi tiết cách chuyển đổi ETH từ Ethereum sang Optimism bằng SpaceGate cross-chain bridge để sở hữu token thuộc chuẩn trên Optimism.
Amber avatar
jane
Published Oct 10 2021
Updated Nov 28 2023
7 min read
Amber media

Related Posts