Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Hào quang & Bóng tối của NFT trong nghệ thuật, DeFi và Metaverse

NFT có thể là chìa khóa mở ra thế giới nghệ thuật tự do, Metaverse của khoa học viễn tưởng và DeFi. Liệu đâu là hào quang và bóng tối của NFT?
Amber avatar
writer.c98
24 min read
Published Oct 08 2021
Updated Jun 05 2023
Amber media