Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bối cảnh hiện tại của NFT - Đâu là nơi dòng tiền hướng đến?

Cùng khai thác sâu hơn vào cấu trúc và từng mảnh ghép của NFT, từ đó thấy được bối cảnh NFT hiện tại và dự phóng cơ hội đầu tư trong tương lai.
Amber avatar
ducdinh
29 min read
Published Sep 19 2021
Updated Feb 23 2023
Amber media