Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Nhà đầu tư bớt tin vào 'hold to die' để theo dấu vết dòng tiền thông minh

Chỉ hold trong thị trường crypto chắc chắn là chưa đủ. Nhà đầu tư cần phải phân chia tài sản và luân chuyển dòng tiền để tối ưu hóa lợi nhuận của bản thân.
Amber avatar
linhha
17 min read
Published May 25 2023
Updated Jun 27 2023
Amber media