Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Những giao thức 'ngốn' nhiều phí gas nhất quả đất

Phí gas - một trong những điều gây nhiều drama nhất trong thị trường crypto. Vào ngày 8/5, một trader đã trả 64 ETH (tương đương 120,000 USD) để đổi lấy lượng memecoin FOUR trị giá khoảng 84 wETH. Làn sóng BRC-20 cũng khiến nhiều trader phải trả mức phí gas lên đến 500 USD.
Amber avatar
thanhuyen.c98
15 min read
Published May 20 2023
Updated Oct 12 2023
Amber media