Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích mô hình hệ sinh thái Parrot - Mảnh ghép “sáng tạo” trên Solana

Parrot là dự án Debt Protocol đầu tiên trên Solana, dự án từng đạt Á quân trong cuộc thi Solana x Serum DeFi Hackathon, từng được rất kì vọng sẽ phát triển mạnh tuy nhiên PAI- stablecoin Parrot đang ngày càng yếu thế dần với các centralized stablecoin khác như USDC, USDT trên Solana. Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ về “thế lực” Parrot.
Amber avatar
vidang
31 min read
Published Jan 29 2022
Updated Oct 04 2023
Amber media