Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Token Economy trong Web3 là gì? 4 lưu ý để chọn dự án đầu tư dài hạn

Token Economy là một trong những khía cạnh quan trọng mà nhà đầu tư cần xem xét trước khi đầu tư. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu Token economy là gì và những yếu tố để tạo nên một nền kinh tế token bền vững.
Amber avatar
vinhvo
24 min read
Published Jun 02 2022
Updated May 22 2023
Amber media