Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

TVL nền tảng Near tăng mạnh và x30 trong 2 tuần ngắn ngủi!

Hệ sinh thái Near bắt đầu cất cánh với nhiều kỷ lục mới: TVL Near tăng mạnh, đạt 45 triệu đô, Metapool TVL 20 triệu đô. Xem thêm tại đây!
Published Sep 03 2021
Updated Jul 09 2023
8 min read
Amber media