Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

zkEVM là gì? Phân loại các nhóm zkEVM

zkEVM là viết tắt của cụm từ "Zero-Knowledge Ethereum Virtual Machine". Đây là một giao thức cho phép thực thi các hợp đồng thông minh trên một public blockchain như Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche C Chain…
Amber avatar
Jack Vĩ
17 min read
Published Mar 08 2023
Updated Mar 31 2023
Amber media