Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

500 triệu đô được gọi vốn thành công & Nhiều cơ hội Retroactive

Các infographic nổi bật trong tuần qua: Gần nửa tỉ đô fundraising được công bố trong tuần, nhiều cơ hội retroactive trên thị trường.
Amber avatar
hieunguyen
8 min read
Published Oct 10 2021
Updated Oct 03 2023
Amber media