Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Initial Stake Pool Offering - Hướng đi giúp Cardano bùng nổ

Các dự án bên trong Cardano vẫn phải chờ Cardano Smart Contract để phát triển. Vậy Intial Stake Pool Offering có phải hướng đi tiếp theo của Cardano?
Amber avatar
Jack Vĩ
15 min read
Published Sep 10 2021
Updated Oct 18 2023
Amber media