Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Liquid Restaking Protocol là gì? Các giao thức LRT nổi bật 2024

Khái niệm restaking được giới thiệu bởi EigenLayer mở ra một kỷ nguyên phát triển cho các giao thức liquid restaking. Vậy liquid restaking protocol là gì? Các dự án liquid restaking LRT nổi bật trong năm 2024.
Amber avatar
trangtran.c98
7 min read
Published Apr 03 2024
Amber media

Liquid Restaking Protocol là gì?

Liquid restaking protocol (LRT Protocol) là giao thức sử dụng tài sản mà người dùng stake vào nền tảng để restake trên EigenLayer. Tài sản được stake có thể là ETH hoặc các liquid staking token (LST). Liquid restaking protocol còn được gọi là liquid restaking token protocol, viết tắt là LRT protocol/giao thức LRT.

Mục đích của các giao thức LRT là giúp tài sản được stake (restaked asset), bao gồm ETH và LST, cung cấp bảo mật dưới dạng dịch vụ cho các giao thức bổ sung tùy chọn (AVS)*. Đổi lại, các AVS sẽ trả phí dịch vụ như phần thưởng cho các bên liên quan, bao gồm EigenLayer, LRT protocol và người dùng.

Từ khía cạnh người dùng, tham gia restaking trên các giao thức LRT sẽ nhận lại được mức lợi suất (yield) cao hơn. Đồng thời, họ cũng được nhận điểm (point) từ LRT protocol và EigenLayer.

Điểm được tính toán và quy đổi dựa trên số lượng tài sản người dùng stake và các cơ chế khuyến khích thanh khoản của dự án. Điểm cũng được xem là cơ sở để người dùng có cơ hội nhận airdrop từ dự án và EigenLayer. Số điểm càng cao, cơ hội nhận càng nhiều token.

*AVS là các thành phần cơ sở hạ tầng yêu cầu cơ chế xác thực độc lập (trust module riêng). AVS phổ biến có thể kể đến như data availability (DA), decentralized sequencer (trình sắp xếp phân cấp), oracle…

advertising

Các dự án Liquid Restaking nổi bật trong 2024

EigenLayer

EigenLayer là giao thức restaking đầu tiên trên hệ sinh thái Ethereum, giới thiệu hai hình thức restaking phổ biến là liquid restaking và native restaking. EigenLayer được phát triển với mục đích giải quyết vấn đề phân mảnh bảo mật, giúp các lớp cơ sở hạ tầng xây dựng trên Ethereum có cùng mức độ bảo mật với mạng lưới này.

Người dùng tham gia restaking trên EigenLayer sẽ được nhận phần thưởng và lợi nhuận cao hơn hình thức staking thông thường. Đổi lại EigenLayer sẽ sử dụng số tài sản này để cung cấp bảo mật cho các AVS và nhận lại phí dịch vụ.

EigenLayer gọi vốn thành công 150 triệu USD qua vòng private và series A (định giá 500 triệu USD). Các quỹ đầu tư lớn bao gồm: Coinbase Ventures, Blockchain Capital, Polychain Capital và a16z.

restaking eigenlayer
TVL của EigenLayer tăng x4 trong hai tháng đầu năm 2024

Theo dữ liệu từ DefiLlama, tháng 1/2024, TVL của EigenLayer ghi nhận tăng trưởng x4 lần, từ 250 triệu USD đạt 1 tỷ USD. Ngày 5/2/2024, TVL tăng dần lên 2.156 tỷ USD và bắt đầu thu hút lượng lớn người dùng tham gia restake.

Tính đến ngày 1/4/2024, TVL trên EigenLayer chính thức ghi nhận mốc 12.394 tỷ USD. So với TVL của toàn thị trường là 98.478 tỷ USD, EigenLayer đang chiếm một tỷ trọng rất lớn.

Bên cạnh đó, các pool liquid restaking trên EigenLayer luôn được lấp đầy nhanh chóng mỗi khi dự án tăng giới hạn gửi (deposit) tài sản.

restaking pool eigenlayer
Giới hạn các pool restaking trên EigenLayer luôn được lấp đầy nhanh chóng

ether.fi

ether.fi là giao thức nổi bật với cách tiếp cận native restaking, cho phép người dùng stake ETH và nhận eETH trên mạng Ethereum. eETH được gọi là native liquid restaking token (nLRT).

Người dùng tham gia stake trên ether.fi sẽ có hai lựa chọn:

Người dùng sở hữu >32 ETH: trở thành người vận hành node (node operator).
Người dùng sở hữu <32 ETH hoặc sở hữu >32 ETH nhưng không muốn trở thành node operater: người dùng có thể mint eETH thông qua việc stake ETH/LST vào nền tảng.

ether.fi gọi vốn hai vòng và thành công nhận về 32.3 triệu USD từ các quỹ đầu tư lớn OKX Ventures, ConsenSys, Arrington Capital… và các nhà đầu tư thiên thần như Arthur Hayes…

Trong đó, sau vòng series A nhận về 23 triệu USD, TVL của ether.fi tăng vọt từ 103 triệu USD lên 1.66 tỷ USD. Tính đến 1/4/2024, TVL của ether.fi đạt 3.348 tỷ USD.

ether.fi tvl
TVL của ether.fi tăng liên tục từ đầu năm 2024

Renzo

Renzo là giao thức liquid restaking được phát triển trên các chain, Arbitrum, Ethereum và BNB Chain. Đồng thời, giao thức cũng gia tăng các trường hợp sử dụng cho đồng LRT ezETH trong các giao thức DeFi lớn như Pendle, Balancer, Curve, PancakeSwap…

Ở thời điểm ra mắt dự án, Renzo gọi vốn thành công 3.2 triệu USD qua vòng seed (định giá 25 triệu USD) với sự tham gia của Maven11 và Figment Capital. Tuy nhiên, trước đó, Renzo cũng được đầu tư bởi Binance Labs ở vòng private, số tiền gọi vốn không công bố.

renzo
Renzo bắt đầu tăng trưởng từ tháng 2/2024

Puffer Finance

Puffer Finance là giao thức native liquid restaking trên EigenLayer. Token LRT của Puffer là pufETH, hoạt động như một yield-bearing ERC-20 token (token có khả năng sinh lời). Thiết kế của pufETH token có phần tương tự cToken của Compound. Người dùng nắm giữ pufETH được nhận phần thưởng từ PoS blockchain và phần thưởng restaking.

Ngày 8/8/2023, Puffer gọi vốn thành công 5 triệu USD qua vòng seed với sự tham gia của các quỹ Amonica Ventures, Bankless Ventures… 30/1/2024, Puffer tiếp tục nhận đầu tư từ Binance Labs vòng strategic, số tiền gọi vốn không được công bố.

puffer finance tvl
TVL của Puffer tăng mạnh sau đó đi ngang ở giai đoạn dự án ra mắt Puffer Chapter 3

Kelp DAO

Kelp DAO là giao thức liquid restaking phát hành LRT rsETH, tập trung giải quyết vấn đề về thanh khoản cho lượng ETH bị khóa (staked ETH) trong các giao thức. Kelp DAO được phát triển bởi Amitej G và Dheeraj B, cả hai là đồng sáng lập dự án Stader Labs - nền tảng liquid staking derivatives (LSD).

rsETH của Kelp DAO được thiết kế với khung bảo mật tối ưu và được kiểm toán (audit) bởi nhiều công ty lớn, cam kết loại bỏ các rủi ro liên quan đến token và nền tảng.

kelp dao tvl
TVL Kelp DAO tăng mạnh từ đầu tháng 2/2024

Swell Liquid Restaking

Swell là giao thức cung cấp hệ thống sản phẩm liên quan đến staking, bao gồm liquid restaking với LRT rswETH. Người dùng stake ETH/LST nhận về rswETH, phần thưởng staking từ Ethereum và yield từ việc restaking trên EigenLayer. Bên cạnh đó, Swell cũng mở rộng tính ứng dụng cho LRT bằng cách gia tăng yield cho người dùng sử dụng trên các dApp.

swell tvl
Swell có hệ sinh thái sản phẩm liquid staking, liquid restaking đa dạng

Swell có hệ thống sản phẩm rộng lớn, bao gồm Swell Liquid Staking, Swell Vault và Swell Liquid Restaking. Trong đó, sản phẩm liquid restaking mới được phát triển từ tháng 2/2024. Sau 2 tháng ra mắt, TVL đã đạt 261 triệu USD.