Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Không có biến động giá, hệ Solana đang thiếu động lực phát triển?

Giá token hệ Solana đi ngang và giảm trong những tuần qua. Liệu hệ Solana đang thiếu động lực phát triển hay giá trị đi sai so với giá cả?
Amber avatar
Duy Nguyen
Published Oct 18 2021
Updated Oct 04 2023
8 min read
Amber media

Related Posts