Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cập nhật các dự án stablecoin phi tập trung nổi bật tháng 3/2023

Các sự kiện depeg của stablecoin tập trung gần đây như BUSD và USDC đã khiến các nhà đầu tư bắt đầu chú ý đến các đồng tiền ổn định phi tập trung khác. Đặc điểm của stablecoin dạng này là được bảo chứng bởi tài sản crypto mà không phải đồng USD, đồng thời không yêu cầu người dùng tin tưởng vào bên thứ ba (chẳng hạn như ngân hàng).
Amber avatar
thanhuyen.c98
9 min read
Published Mar 26 2023
Updated Aug 14 2023
Amber media