Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Cardano Panorama #04 (H1/2021) | Những bước chân đầu tiên của Cardano tới thị trường DeFi

Báo cáo Cardano tất cả những thông tin nổi bật nhất của hệ sinh thái Cardano kể từ đầu năm 2021. Điều gì khiến Cardano tăng trưởng mạnh?
Amber avatar
Jack Vĩ
13 min read
Published Jul 07 2021
Updated Jul 04 2023
Amber media