Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Dự phóng về các nhánh đầu tư tiềm năng trên Solana ở sóng tiếp theo

Đánh giá tình hình hiện tại và những hạn chế của Solana, tìm ra giải pháp và dự phóng những cơ hội đầu tư trong con sóng tiếp theo của Solana.
Amber avatar
Duy Nguyen
17 min read
Published Sep 24 2021
Updated Jul 05 2023
Amber media