Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Fantom DeFi TVL và FTM đều đạt ATH - Hệ Fantom tăng trưởng thần tốc

Tuần qua đã chứng kiến sự tăng trưởng thần tốc của hệ Fantom với 2 mức ATH mới từ FTM và Fantom DeFi TVL cùng các sự kiện nổi bật khác.
Amber avatar
Jack Vĩ
9 min read
Published Sep 07 2021
Updated Jul 11 2023
Amber media