Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Solscan là gì? Hướng dẫn sử dụng Solscan chi tiết

Solscan thường được sử dụng cho một số mục đích như kiểm tra số dư ví, kiểm tra lịch sử giao dịch ví, check TxID... Đây đều là những tính năng rất cơ bản dành cho tham gia thị trường crypto. Tuy nhiên, Solscan còn nhiều tính năng thú vị và hữu ích hơn nữa. Vậy, Solscan là gì? Làm sao để kiểm tra giao dịch trên mạng lưới Solana? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Solscan để kiểm tra ví SOL và các tính năng khác!
Amber avatar
linhha
22 min read
Published Aug 24 2022
Updated Jan 22 2024
Amber media