Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Bước đi bản lề của hệ sinh thái Sushiswap: Trident, MISO v2, Shoyu V0

Sushiswap sắp ra mắt Trident, MISO v2, Shoyu V0. Chúng có ý nghĩa gì với hệ sinh thái sushiswap? Lợi ích và thách thức chúng mang lại là gì?
Amber avatar
vinhvo
Published Nov 07 2021
Updated Jul 13 2022
12 min read
Amber media

Related Posts