Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

LSDFi là gì? Liquid Staking xây dựng LSD Finance

Một narrative mới xuất hiện gần đây trên thị trường crypto thu hút nhiều sự chú ý, được gọi là LSD Finance hay LSDFi. LSDFi là gì? Hệ sinh thái LSDFi có thể phát triển như thế nào trong tương lai?
Amber avatar
trangtran.c98
8 min read
Published Jun 21 2023
Updated Jul 17 2023
Amber media