Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

DeFi 2.0 Stack - Tổng quan về các dự án nhánh Capital Efficiency

Capital Efficiency là gì? Nhánh Capital Efficiency trong DeFi 2.0 có những loại nào, bao nhiêu dự án và tiềm năng ra sao? Tìm hiểu ngay!!!
Amber avatar
Duy Nguyen
15 min read
Published Oct 29 2021
Updated Jul 13 2022
Amber media