Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Phân tích Layer 2 Q3/2022: Arbitrum và Optimism là tâm điểm

Bài viết sẽ cung cấp những thông tin tổng hợp và phân tích về xu hướng của các dự án layer 2 trong quý 3/2022.
Amber avatar
chungnguyen
20 min read
Published Oct 17 2022
Updated Oct 11 2023
Amber media