Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

BNB Chain âm thầm lấy lại vị thế, định hướng phát triển sidechain

BNB Chain là cái tên không quá nổi bật trên thị trường crypto thời gian qua. Khi mà tâm điểm sự chú ý nằm ở cuộc chiến của các stablecoin, cuộc chiến thanh khoản áp dụng ve-token model, sự cạnh tranh khốc liệt của những giải pháp mở rộng Layer-2 trên Ethereum và cả đồng stablecoin UST đầy rẫy scandal.
Amber avatar
vycao
16 min read
Published May 24 2022
Updated Mar 02 2023
Amber media