Amber avatar
Coin98 Insights
Nơi chia sẻ tất cả những kiến thức Crypto từ cơ bản đến nâng cao, kinh nghiệm đầu tư Bitcoin và các hình thức đầu tư tiền điện tử khác.

Thành tựu Polkadot đạt được trong không gian DeFi nửa đầu 2021

Báo cáo Polkadot nhằm tổng kết lại tất cả sự kiện nổi bật nhất trong nửa đầu năm 2021, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của Polkadot & Kusama.
Amber avatar
vinhvo
Published Jul 17 2021
Updated Sep 28 2023
8 min read
Amber media

Related Posts